Podzi?kowania

O?rodek prowadzi tak?e dzia?alno?? profilaktyczn? na terenie naszego powiatu

 

Kontakt

call Głosków 43
08-412 Borowie

Telefon:
511 731 933

Przyjęcia do ośrodka tel:
692 818 032

  Fax:
(025) 681 64 24

Projektowanie stron Wrocław