Kadra


M. Kota?ski, E. Zieli?ska, A. Zieli?ski, M. Geismer, W. Koechne

Kadrę Ośrodka w Głoskowie tworzą między innymi osoby, które uczestniczyły przy jego powstawaniu  razem z Markiem Kotańskim. Są to: kierownik Ośrodka mgr Elżbieta Zielińska (Specjalista Terapii Uzależnień, Certyfikat Ministra Zdrowia  uprawniający do prowadzenia terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków), mgr  Andrzej Zieliński (Specjalista Terapii Uzależnień, Certyfikat Ministra Zdrowia  uprawniający do prowadzenia terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków ), mgr Janusz  Izdebski ( Certyfikat Ministra Zdrowia w zakresie Instruktor Terapii Uzależnień), mgr Janusz Tytman (Specjalista Terapii Uzależnień, Certyfikat Ministra Zdrowia  uprawniający do prowadzenia terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków),  lekarz Hanna Stefańska – Baran specjalizacja II stopnia: pediatria, medycyna rodzinna, choroby płuc, organizacja ochrony zdrowia, mgr Rusłan Oniszczuk  (Specjalista Terapii Uzależnień, Certyfikat Ministra Zdrowia uprawniający do prowadzenia terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków)mgr  Tomasz Łuczyszyn (Specjalista Terapii Uzależnień w trakcie certyfikacji), ukończone szkolenia: Praca z Rodziną Uzależnionego, Społeczność Terapeutyczna, Wczesna Interwencja Terapeutyczna ), mgr Katarzyna Duma  (Specjalista Terapii Uzależnień, Certyfikat Ministra Zdrowia uprawniający do prowadzenia terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków).

 
Kadra GłoskowaKadra G?oskowa Kadra GłoskowaKadra Głoskowa Kadra G?oskowa Kadra G?oskowa Kadra G?oskowa Kadra G?oskowa Kadra G?oskowa Kadra G?oskowa Kadra G?oskowa Kadra G?oskowa

 

Kontakt

call Głosków 43
08-412 Borowie

Telefon:
511 731 933

Przyjęcia do ośrodka tel:
692 818 032

  Fax:
(025) 681 64 24

Projektowanie stron Wrocław