Terapia
   Leczenie w Głoskowie ma na celu wyeliminowanie przyczyn brania narkotyków. Celem pobytu w ośrodku nie jest abstynencja sama w sobie lecz zmiana zachowań taka, aby w przyszłości pacjent nie miał odruchu ucieczki przed problemami. Kolejne zdobywane umiejętności i pełnione role w społeczności,  mają uczyć świadomego życia, odważnego stawania naprzeciw problemom, emocjonalnego i intelektualnego angażowania w pracę, przyjaciół i wreszcie w życie społeczne. Krótko mówiąc mają uczyć normalnego funkcjonowania we współczesnym świecie.     Służą do tego funkcje sprawowane w Głoskowie oraz zalecane zadania do wykonania   tworzone  indywidualnie, zależnie od rodzaju  problemów każdego  pacjenta.
        
   Kolejne funkcje w ośrodku są przyznawane na  spotkaniach wszystkich pacjentów z KADRĄ TERAPEUTYCZNĄ. Na takich zgromadzeniach, będących rodzajem parlamentu podejmuje decyzje dotyczące życia w ośrodku. Sprawy administracyjne i inne będące w gestii kadry tutaj są przedstawiane pacjentom, jeśli zachodzi taka potrzeba. Takie spotkanie nosi nazwę Społeczności, każdy ma na nim prawo zabrać głos i wypowiedzieć się w każdej sprawie.
        
Tutaj są rozwiązywane problemy, konflikty, czy kwestie sporne, które trzeba rozstrzygnąć. Każdy  ma prawo zgłosić swój problem PREZESOWI, który przedstawia go na forum.

 

Kontakt

call Głosków 43
08-412 Borowie

Telefon:
511 731 933

Przyjęcia do ośrodka tel:
692 818 032

  Fax:
(025) 681 64 24

Projektowanie stron Wrocław