O Nas

Głosków jest dużym domem pięknie położonym na wsi.  Zwyczajne, codzienne życie jest związane z rytmem pór roku. Ośrodek stanowi ponad piętnaście hektarów ziemi uprawnej, pól i łąk. Sami uprawiamy pola, warzywa, hodujemy zwierzęta.

  W dni powszednie wstajemy, w zależności od pory roku i pogody, pomiędzy 7  a 8 . Po lekkiej rozgrzewce i odprawie rozpoczyna się praca. W Głoskowie nie wykonuje się żadnych prac tylko dlatego, żeby czymś zająć osoby odbywające tutaj terapię. Jeśli wcześniej udaje się uwinąć z zaplanowanymi na dany dzień zajęciami, wychodzimy na spacer, gramy w piłkę nożną lub siatkówkę, oglądamy  interesujące filmy.

Wszystko, co robimy w Ośrodku służy nam, wszystkie prace wykonujemy dla siebie: uprawiamy ziemię, hodujemy zwierzęta, zajmujemy się pracami gospodarczymi. Rodzaj prac jest dostosowany do możliwości wykonujących je osób. Jeżeli ktoś nie radzi sobie z przydzielonym zadaniem, zawsze pomoże mu ktoś, kto z nim pracuje. Nie zdarza się, żeby jakieś prace były wykonywane samotnie. W niektórych, takich jak żniwa czy sianokosy, uczestniczy cała społeczność.

Kilka razy w tygodniu wszyscy mieszkańcy domu spotykają się, żeby rozmawiać o tym, co jest dla nas ważne. Pretekstem do takich rozmów są oceny poszczególnych osób. Czasem, jeżeli z kimś dzieje się coś niepokojącego, rozmawiamy o tym nie czekając na termin, w którym przypada ocena. 

Osoby odbywające terapię w Głoskowie oceniane są z tego, w jaki sposób pełniły powierzane im przez społeczność funkcje i zadania. Także na końcu ważnych etapów terapii odbywa się ocena. 

Proces terapeutyczny składa się z czterech etapów: nowicjatu,  w którym nowo przyjęty członek społeczności jest otoczony szczególną opieką. Jest to czas przeznaczony na zapoznanie się z zasadami i zwyczajami panującymi w Głoskowie. 

Po zakończeniu nowicjatu zostaje się domownikiem. Domownik jest pełnoprawnym gospodarzem domu w Głoskowie. W tym czasie może pełnić już odpowiedzialne funkcje: jako Konserwator,  Chlewniowy (zajmujący się zwierzętami),  Kierownik Pracy, Kierownika Służby Ochrony Monaru (pilnujący przestrzegania abstynencji i zasad obowiązujących w Ośrodku), Prezes Społeczności Ośrodka Kierownik Kuchni i różne inne odpowiedzialne stanowiska związane z funkcjonowaniem życia w Ośrodku.

Pełnienie funkcji jest okazją do nabywania kolejnych umiejętności technicznych, jak na przykład dokonywanie prostych napraw, gotowania czy utrzymywania porządku. Ale równie ważne są nabywane w tym samym czasie umiejętności związane z budowaniem relacji z innymi czy przestrzeganiem zasad. W momencie kończenia pełnienia kolejnych funkcji oceniane są oba aspekty funkcjonowania. 


         Pod koniec pobytu w Głoskowie następuje trzeci etap terapii: Aspirantura. Jest to niejako egzamin z nabytych w ośrodku umiejętności. W ciągu miesiąca Aspirant swoją postawą i funkcjonowaniem ma przekonać społeczność, że jest już gotowy do rozpoczęcia życia poza ośrodkiem. 

Po pozytywnej ocenie z aspirantury zostaje się Monarowcem. Osoba taka może opuścić Ośrodek, często pozostaje jednak w nim przez jaki? czas pełniąc rolę wolontariusza pomagającego kadrze w pracy w ośrodku. 

  Bardzo ważnym elementem programu Ośrodka jest edukacja. Nauka jest jednym z najważniejszych elementów naszej terapii. Jest to możliwe dzięki wyjątkowej postawie i współpracy Dyrekcji i Kadry Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie, gdzie można ukończyć szkołę średnią, z możliwością zdania matury jak i kontynuować edukację w pomaturalnych, policealnych szkołach o różnych specjalnościach. Uczniowie, którzy nie przebrnęli gimnazjum mają możliwość kontynuować naukę w Gimnazjum w Głoskowie, gdzie również otoczeni są wyjątkową opieką i pomocą ze strony Dyrekcji i Grona Pedagogicznego.

 

 

Kontakt

call Głosków 43
08-412 Borowie

Telefon:
511 731 933

Przyjęcia do ośrodka tel:
692 818 032

  Fax:
(025) 681 64 24

Projektowanie stron Wrocław